obr obr

O firme

Ateliér STAVIT – Ing. František Víťazka, inžiniersko-architektonické služby vznikol v roku 1994. Poskytuje komplexné služby investorom v oblasti stavebných investícií, novostavieb, rekonštrukcií, prestavieb objektov pozemného staviteľstva, vodohospodárskych a energetických stavieb vrátane technologických projektov s pôsobnosťou na celom území Slovenska.

Skúsenosť, profesionalita, flexibilita, zodpovednosť a kvalita, toto sú naše hlavné prednosti. Preferujeme otvorenú komunikáciu so zákazníkom. Hlavným cieľom je rozpoznať a vedieť uspokojiť zákazníkove potreby a požiadavky.

Pracujeme s modernou technológiou, vieme rýchlo zapracovať zákazníkove požiadavky, ktoré vzhľadom na naše ciele sú vždy na prvom mieste. Jedným z motívov našej práce je vybudovanie si vzťahu s klientom, ktorý nám dôveruje a vráti sa k nám so svojimi požiadavkami.


Copyright 2013