obr obr

Environment

Starostlivosť o životné prostredie je silným záväzkom spoločnosti Ing. František Víťazka – Stavit. V súčasnosti sú identifikované všetky významné environmentálne aspekty spojené s činnosťou našej spoločnosti. Už v roku 2008 boli vykonané prvé významné kroky v budovaní, modernizácií zariadení a technológií na ochranu životného prostredia.


Copyright 2013